Tietosuojaseloste

Yleistä


Olen yritystoiminnassani sitoutunut kunnioittamaan asiakkaitteni yksityisyyttä ja tarjoan heille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kuinka kunkin omia tietoja käsitellään ja säilytetään. Tällä selosteella informoin asiakkaitani heidän henkilötietojensa käytöstä.

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii

Ilona Kaikko

Laulukoulu Music as Joy (y-tunnus 2348717-3)
Simeonintie 18B 04200 Kerava

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@ilonakaikko.com .

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä ja mihin tarkoitukseen?

Sähköpostiosoitetta tarvitaan myös, mikäli laulaja haluaa tunnistaan äänitteen. Äänite jaetaan Dropboxin-kansion muodossa, ja se on tarkoitettu vain laulajan omaan harjoituskäyttöön.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?


Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Asiakastiedot säilytetään sähköpostiohjelmassa, laskutusohjelmassa sekä MailChimp-uutiskirjepalvelussa. Käytetyt yhteydet ja ohjelmat ovat asianmukaisesti suojattuja.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Henkilötietoja käsittelee

Kuinka kauan tietojani säilytetään?


Tietoja säilytetään kolme vuotta laulajan viimeisimmästä laulutunnista tai -kurssista laskien. Omat tietonsa voi pyytää poistamaan milloin tahansa (pyyntö osoitteeseen info@ilonakaikko.com) .

Käytetäänkö ilonakaikko-sivustolla evästeitä ja mitä ne ovat?


Käytän nettisivuillani evästeitä tilastointiin, kuten käyttäjämäärien seuraamiseen.

Millaisia oikeuksia minulla on asiakkaana?


Asiakkaana sinulla on oikeus:
•    saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
•    pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista