Kohti vaivattomuutta ja toimivia refleksejä

Äänenkäyttöön osallistuu lukematon määrä lihaksia. Jotta voimme laulaessa ilmaista haluamiamme asioita tai vaikkapa ilmentää kappaleen rytmiikkaa, niin näiden ”laululihasten” täytyy totella niiden saamia käskyjä haluamallamme tavalla. Muuten ääni saattaa alkaa toimia vähän jähmeästi ja esimerkiksi sävelkorkeuksiin osuminen hankaloituu. Näitä asioita työstämme laulutunneilla! Olenkin loputtoman kiinnostunut siitä, kuinka taloudelliseksi ja helpoksi laulaminen voidaan parhaimmillaan harjoittaa. 

Mallioppiminen osana laulutunteja ja huolen pitäminen laulajasta

Laulunopettajana ajattelen, että tehtäväni on pitää huolta tunnille tulevan laulajan äänestä niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tähtäimellä. Kaikkien säännöllisesti tunneilla käyvien kanssa mietimme yhdessä laulajan tavoitteita ja ääni-ihanteita, ja suuntaamme niitä kohti. Kuuntelemme tunneilla yhdessä myös tunnilla käyvän laulajan suosikkiartisteja ja heidän äänenkäyttöään, ja voimme tutustua niihin pieniin ”mausteisiin” jotka tekevät hänestä tunnistettavan. Näitä mausteita voimme harjoitella yhdessä ja sulauttaa niitä osaksi omaa tyyliä ja ilmaisua. Ajattelen, että tämä mallioppiminen lisää laulamisen ”sanastoa” ja omaa käsitystä siitä, millaisesta laulutavasta pitää.

Metodeista viis!

Olen valmistunut valtuutetuksi Complete Vocal Technique -laulunopettajaksi Tanskassa vuonna 2015. Olen opiskellut laulua kuitenkin myös muiden metodien opettajien (mm. Estill Voice Training ja Speech Level Singing) opettajien johdolla ja tehnyt laulupedagogiikkaopinnot myös Suomessa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kautta. Nykyään ajattelenkin, ettei mikään yksittäinen metodi vastaa kaikkien laulajien tarpeisiin. Siksi yhdistelenkin omassa opetuksessani lähestymistapoja useista eri suunnista. Minulle opettaessa tärkeää on myös se, ettei kenenkään luokseni tulevan tarvitse opetella jotain erillistä kokonaismetodia tai sanastoa johdollani, vaan asiat pyritään pitämään mahdollisimman helposti lähestyttävinä ja ymmärrettävinä ja saamaan mahdollisimman pian käytäntöön.

Myös oma oppimiseni lauluäänen ja laulamisen parissa jatkuu. Koulutan itseäni jatkuvasti sekä osallistuen erilaisiin koulutuksiin ja webinaareihin, että kehittämällä ääntäni ja saamalla laulunopetusta itse.

Vahvuuksien tunnistaminen

Laulunopetustilanteissa haluan tehdä jokaisen luokseni tulevan tietoiseksi omista vahvuuksistaan, koska niitä on meillä kaikilla! Pyrin myös antamaan jokaiselle luokseni tulevalle laulajalle mahdollisimman konkreettisia työkaluja joiden kanssa itse harjoitella. Haluaisin, että kanssani tehtyjen laulutreenien ja laulamisen jälkeen laulaja lähtisi mahdollisimman usein luotani innostuneena ja voimaantuneena. Vilpitön haluni on auttaa ja inspiroida.

Käy tunneilla päivän fiiliksestä riippumatta!

Laulutuntitilanteet ovat kuin keskustelu - sen kulkuun vaikuttavat molemmat osapuolet. Ajattelen, että minun tehtäväni on mukauttaa opetustani, tempoani ja lähestymistapojani laulajan tarpeiden mukaan. Jokaisen laulajan oppimisen polku ja hahmotustavat ovat kuitenkin yksilöllisiä. Samoin eri laulajilla / äänenkäyttäjillä vaihtelee paljon se, kuinka paljon aikaa haluaa tai pystyy kotona käyttämään oman äänenkäyttönsä ja asiansa edistämiseksi. Tämä kaikki on täysin ok, ja tunnille saa ja kannattaa tulla riippumatta siitä, onko treenannut kotona vai ei. Laulutunnille saa tulla myös vain rentoutumaan ja nauttimaan laulamisen kehoon tuottamista mielihyvähormoneista. Laulutunnin voi ajatella myös eräänlaisena supertehokkaana, nopeutettuna treenihetkenä – kehityt harppauksin, kun saat reaaliajassa palautetta siitä mitä teet! Laulutunnit ovat myös paikka kokeilla uusia, jännittäviä ja joskus hölmöltäkin tuntuvia asioita turvallisessa ilmapiirissä.